Zarządzenie wyborów Rad Duszpasterskich w Diecezji Tarnowskiej oraz Regulamin wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Tarnowskiej