.

Caritas Diecezji Tarnowskiej

ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. 14/6317320, 14/631721
faks 14/6317329
e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl
biura: ul. Prostopadła 9A, Tarnów

Konto: PKO BP I O/Tarnów
71 1020 4955 0000 7302 0097 4683

Dyrektor Caritas
tel. 14/6317322
e-mail: caritas2@diecezja.tarnow.pl

Zastępca Dyrektora
tel. 14/6317321
e-mail: caritas1@diecezja.tarnow.pl

W ostatnich dniach nasza diecezja została po raz kolejny doświadczona wieloma lokalnymi powodziami i podtopieniami. Jak zawsze w takiej sytuacji Caritas Diecezji Tarnowskiej pragnie przyjść z konkretną pomocą osobom poszkodowanym przez powódź. Już napływają do nas pierwsze zgłoszenia poniesionych strat. Zwracamy się zatem do wszystkich księży proboszczów parafii, które zostały dotknięte tą klęską, aby jak najszybciej poinformowali swoich parafian o możliwości ubiegania się o pomoc ze strony Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Zasady udzielania tej pomocy są następujące:
1. Pomagamy tylko osobom (rodzinom), którym zostały zalane pomieszczenia mieszkalne.
2. Ze względu na charytatywny charakter działalności Caritas, przyjmujemy próg dochodowy na jedną osobę w wysokości 1 500 zł (netto).
3. Najwyższa kwota udzielonej pomocy może wynieść 3 000 zł i będzie uzależniona od poniesionych strat oraz wysokości dochodu na osobę.
4. Przyznaną kwotę można będzie wydatkować na zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem domu, na zakup zniszczonych mebli oraz tylko dużego zniszczonego przez wodę AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa).
5. Pomoc będzie przyznawana na podstawie złożonego w Biurze Caritas wypełnionego wniosku opieczętowanego i podpisanego przez księdza proboszcza. Wzór wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Caritas. Złożenie wniosku jest równoważne z przyjęciem wszystkich zasad związanych z obowiązkiem rozliczenia przyznanej pomocy w formie wskazanej przez Caritas.
Istnieje także możliwość wypożyczenia w naszym Biurze sprzętu osuszającego (osuszacz). Również ten sprzęt wypożyczamy tylko osobom prywatnym do osuszania pomieszczeń mieszkalnych (nie piwnic czy zabudowań gospodarczych). Zainteresowani powinni zgłosić się do swojego księdza proboszcza i zorganizować transport tego sprzętu do parafii.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Caritas.

WNIOSEK o POMOC

 

Program " GNIAZDO"

Regulamin Programu "Gniazdo"

Wzór Wniosku

Kosztorys