Inwestycje w Parafii

Zakres i etapy prac inwestycyjnych w parafii

 

a/ Został złożony wniosek do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na wycięcie drzewa przy dzwonnicy. Konserwator wydał zgodę jedynie na przycięcie i uformowanie korony tego drzewa;

b/ Został złożony wniosek do Konserwatora Zabytków  w Krakowie, Delegatura w Tarnowie, o pozwolenie na remont dzwonnicy. Taka zgoda została wydana.
c/ Została wykonana dokumentacja konserwatorska na wykonanie remontu dzwonnicy

d/ Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni
o wydanie pozwolenia na remont dzwonnicy. Taka zgoda została wydana;
e/ Po otrzymaniu wyżej wymienionych zezwoleń i sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej został złożony wniosek o dotację na wyżej wymieniony cel.