.

I KWESTIE ZWIĄZANE Z REGULAMINEM CMENTARZA.

Jak wszyscy zauważyliście na cmentarzu umieszczony został „REGULAMIN CMENTARZA” zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji o cmentarzu parafialnym w diecezji tarnowskiej a zatwierdzonej do stosowania dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 6 marca 2019r
Nie jest zatem prawdą twierdzenie, jakoby był to pomysł naszej rady parafialnej. Nieprawdą są rozpowszechniane twierdzenia o tym że po wprowadzeniu regulaminu będą rozbierane jakiekolwiek grobowce. Nie rozumiemy po co, wywoływany jest wśród rodzin osób spoczywających na cmentarzu niepokój i obawy o dalszy los grobowców w przypadku np. braku opłat. Regulamin cmentarza był sprawdzany przez władze Kurii Tarnowskiej i po za umieszczeniem w regulaminie informacji dotyczącej, że załącznik nr 1 (wysokość opłat cmentarnych) jest do wglądu u administratora cmentarza to jest Księdza Proboszcza naszej Parafii nie wniesiono uwag dotyczących treści regulaminu.
Tak więc regulamin cmentarza nie jest wymysłem członków rady parafialnej, nie ma na celu uczynienia z cmentarza przedsiębiorstwa do zarabiania pieniędzy ani zmiany cmentarza na cmentarz komunalny, wprowadza zasadę że zarząd i administrację (dla obu parafii), wykonuje proboszcz Parafii św Joachima

II WPISANIE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uregulowanie statusu cmentarza w zakresie wpisu do ewidencji zabytków.
W miesiącu grudniu odbyło się spotkanie przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków z którego został sporządzony protokół. Decyzją Konserwatora dokonano wykreślenia z powiatowej ewidencji zabytków całego cmentarza.
Do ewidencji zostały wpisane pojedyncze nagrobki i grobowce utworzone przed 1950 rokiem oraz w zakresie drzewostanu alejka z tui.
Jakiekolwiek prace przy nagrobkach i grobowcach wpisanych do rejestru jak również prace przy drzewostanie wymagać będą uzyskania pozwolenia u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

III. REJESTR GROBÓW I OPŁAT CMENTARNYCH

  W miesiącu grudniu podjęliśmy rozmowy z zewnętrzną firmą w celu opracowania ewidencji grobów. Duża ilość parafii w diecezji tarnowskiej posiada już elektroniczne rejestry grobów i cmentarzy. Bez problemu dzięki nim można będzie w każdej chwili znaleźć miejsce pochówku osoby zmarłej oraz informacje na temat wyglądu nagrobka czy grobowca bowiem w programie będą zamieszczone zdjęcia. Wprowadzenie rejestru grobów zakłada projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Trwają prace Komisji Rządowych nad tą ustawą. Wygląda więc, że rozpoczęliśmy regulację w zakresie cmentarza w ostatniej chwili.