Na poniżej zamieszczony numer rachunku bankowego można dokonywać wpłat

 PKO BP 73 1020 4984 0000 4402 0030 6910

tytułem "darowizna na remont dachu kościoła"

Na poniżej zamieszczony numer rachunku bankowego można dokonywać wpłat

06 8589 0006 0260 0119 2937 0001

  tytułem "bieżące utrzymanie świątyni"

 

Subskrybuje zawartość